Hälsa och livsfrågor | Bokhandeln Vidar

Visa:
Att finna sig själv och tjäna andra

En mycket viktig bok för alla som "bryr sig". Hur hittar man den nödvändiga kraften i sitt arbete och hur…


115,00kr

Att finna sin väg är att snedda över ängar…

Vägvisare för den obegränsade människan Det började med cykeln, som styrde själv ...
Han var åtta år. Skräckfärden glömde han snart,
men mediet…


80,00kr

Att samtala om - Anpassning

Visst kan det vara bra att vara apassad. Utan anpassningsförmåga skulle vi krocka med allt och alla och vi skulle…


71,00kr

Att samtala om - Utbrändhet

UTBRÄNDHET
             TRÖTTHET
                           TANKEFEL Det primära förhållningssättet till livet kan vara något som frigör från kriser av olika slag. Att…


71,00kr

Att ta tillvara äpplen

Här delar Annelies Schöneck med sig av sin rika kunskap om äpplen.
Förutom beskrivningar om hur man går tillväga för att…


150,00kr

Att utvecklas som vuxen

Lagbundenheter och val i livet De närmaste veckorna före invigningen den 7 september 1919 av den första Fria Waldorfskolan i…


230,00kr

Barn i behov av själslig vård - Del 1

Ur inledningen: "Den här skriften bygger på mina erfarenheter som slolläkare vid waldorfskolorna i Ulm och Basel, och på iakttagelser…


185,00kr

Barn i behov av själslig vård - del 1 och 2

Paketpris för del 1 och 2 Ur inledningen: "Den här skriften bygger på mina erfarenheter som slolläkare vid waldorfskolorna i Ulm…


300,00kr

Barn i behov av själslig vård - Del 2

Ur inledningen: "Den här skriften bygger på mina erfarenheter som slolläkare vid waldorfskolorna i Ulm och Basel, och på iakttagelser…


158,00kr  95,40kr

Barndomen - hälsans källa

Michaela glöckler tar här utgångspunkt i Aron Antonovskys arbet som hon själv betecknar som paradigmskifte inom hälsovården, som ett nytt…


195,00kr

Bröstcancer

Liv och existens Tre kvinnor och en forskare skriver om upplevelser och erfarenheter
Åse Frank, Anna Gran, Eva…


195,00kr

Den förstelnade blicken

Den förstelnade blicken
”Teve – frihet eller tvång. Barnets sunda utveckling.”
91 89178 37 8 
175,- Författare: Rainer Patzlaff
Förlag: Wrå Förlag
Utförande: spiralbundet A4 häfte
Antal…


175,00kr

Den gamla människans kulturella uppgift


Michaela Glöckler Dr med, född 1945.
Hon arbetade som barnläkare och skolläkare
och vid en barnakut.
1988 blev hon…


80,00kr

Efter vargtimmen

Kan man tala om sorgens betydelse,
smärtans förmåga att visa på livets meningsfullhet?
När man står…


150,00kr

En trevlig bok om solen

Varje morgon har vi människor möjlighet att vakna till solen. Men har vi någonsin vaknat i insikt över vad solen…


79,00kr

Ensamhet

Ensamhet är ett utbrett problem i vår tid, inte bara bland äldre människor, utan också bland unga och medelålders. Adam…


95,00kr

Glimtar från en biodynamikers livsväg

Det steniga Ryedal på Listerlandet i Blekinge, Thorsätra vid Mälaren, bördiga Lännartsnäs trädgård i Kungsängen, en period i Bergsjö i…


165,00kr

Handledarbok I

Handledarbok för arbete med barn med oacceptabla beteenden Illustrerad av Eva Bärbel Stensson. Enligt Iris Johansson leder beteendevetenskapen ibland fel, genom att…


69,00kr

Hälsans källor

De finns till för varje människa. Men för att vår egen hälsokälla ska flöda krävs det att vi ägnar eftertanke…


65,00kr

Konsten att samarbeta

Antroposofiska erfarenheter Det sociala samlivet mellan medarbetare på en arbetsplats utvecklas inte av sig självt. Inom antroposofiska institutioner som t ex…


145,00kr

Resultatsidor: