Hälsa och livsfrågor | Bokhandeln Vidar

Visa:
Hälsans källor

De finns till för varje människa. Men för att vår egen hälsokälla ska flöda krävs det att vi ägnar eftertanke…


65,00kr

Intuitiv medisin (norska)

Rudolf Steiner använde begreppet "intuitiv medicin" när han berättade om hur den antroposofiska medicinen kan berika den klassiska skolmedicinen. Dr.…


500,00kr

Konsten att samarbeta

Antroposofiska erfarenheter Det sociala samlivet mellan medarbetare på en arbetsplats utvecklas inte av sig självt. Inom antroposofiska institutioner som t ex…


145,00kr

Kriser - Livskrisernas mening och värde

En psykologs syn på det moderna livets problem Ur innehållet:
Människan under andra hälften av 1900-talet
- Normal och störd utveckling…


183,00kr

Kroniskt trötthetssyndrom

Föredrag för läkare, sjuksköterskor och terapeuter på Vidarkliniken hösten 1998. Kroniskt trötthetssyndrom är en av de nya stora sjukdomarna, som den…


35,00kr

Känner du din ängel?

Ur innehållet:
Människan under andra hälften av 1900-talet
- Normal och störd utveckling hos barnet
- Fyra livskriser
- Varför…


79,00kr

Kärleken som förvandlingskraft


Michaela Glöckler Dr med, född 1945.
Hon arbetade som barnläkare och skolläkare
och vid en barnakut.
1988 blev hon…


80,00kr

Levande landskap

En resa till framtidens jordbruk "Levande landskap" låter oss möta bönder runt om i sverige som
bedriver ekologisk odling och försöker hitta…


200,00kr

Livet efter döden

Otaliga rapporter om nära-döden-upplevelser har vidgat
människans blick till att nå bortom dödens tröskel.
Vad kan med säkerhet sägas om…


80,00kr

Livet före födelsen

Det finns idag flera tecken som tyder på att det finns
ett liv före födelsen. Barn berättar ofta om sina…


80,00kr

Livskriser

Som rådgivare har Sleigh hjälpt många människor att arbeta sig igenomen kris. Genom dessa erfaenheter har han utvecklat en tolvstegsprocess…


85,00kr

Livskriser som framtidsmöjligheter

Vändpunkterna i livet innebär för många människor
mer eller mindre djupa kriser. Michaela Glöckler
visar här på att dessa perioder…


80,00kr

Ljudlära och logosverkan

- Kirofonetikens grunder Författare: Alfred Abur
Förlag: Tidsförlaget Mercur
Utförande: Häftad
Antal sidor: 311
Utgivningsår: 1997…


242,00kr

Läkeeurytmi

8 föredrag hållna i Dornach 12-18 april 1921
och Stuttgart 28 oktober 1922 Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Wrå förlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 161
Utg. år:…


180,00kr

Makt i mellanmänskliga relationer

Våra liv bestäms av relationer. Därför är maktfrågor ett ständigt aktuellt tema i umgänget mellan människor, privat såväl som i…


339,00kr

Människan - den stora gåtan

Två föredrag om de tolv sinnena och de sju livsprocesserna. Sambandet mellan människan och världsalltet. De tolv sinnesområdena och de sju…


70,00kr

Människan - inte bara en kropp

Hur kan vi stärka vår kontakt till denna osynliga människa i oss, detta okränkbara inre centrum mot vilket alla yttre…


75,00kr

Människan och hennes ängel

Framför allt i denna tid, då mänskligheten drabbas av krig och naturkatastrofer, tvivlar många människor på en visdomsfylld ledning från…


85,00kr

Människan vid tröskeln till den andliga världen

För att verkligen förstå människan behöver vi kunskap om livet mellan döden och en ny födelse, då människoanden går genom…


202,00kr

Människans levnadslopp

Sjuårsperioderna och deras kriser samt något om
"den Antroposofiska skolningsvägen". Föredrag av psykiatern Dr. Rudolf Treichler, Järna 1978
Översättning och…


45,00kr

Människor med varandra

Människor med varandra
Människor för varandra Friedrich Rittelmeyer var en mycket ansedd präst i den evangeliska kyrkan i Tyskland under…


76,00kr

Resultatsidor: