Ilkley kursen 1 | Bokhandeln Vidar

Pedagogikens uppgifter i nutidens kulturliv

5 föredrag, Ilkley, England 5 - 9 augusti 1923

Rudolf Steiner beskriver här undervisningens olika inriktningar under tidigare epoker; den grekiska med kroppens utbildning som ideal, den medeltida med den begynnande intellektualismen. För vår tid handlar det om att gripa tag i nya spirande andliga förmågor för att undvika den ensidiga intellektualismen. Levande ideal måste förenas med fördjupning i känslan och kraft i viljan.
Det är viktigt att ge barnen undervisningsstoff i rätt tid med hänsyn till deras utveckling.
Konsten skall genomsyra undervisningen på alla stadier.

(Se även del 2 och 3)

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 85
Utgivningsår: 1984
5 föredrag, Ilkley, England 5 - 9 augusti 1923