Introduktion till översinnlig kunskap om världen och människan | Bokhandeln Vidar

Ur innehållet:
Människans väsen
Människans själsliga väsen
Människans andliga väsen
Kropp, själ och ande
Andens reinkarnation och ödet
De tre världarna
Själsvärlden
Själen i själsvärlden efter döden
Andelandet
Anden i andelandet efter döden
Den fysiska världen och dess förbindelse med själens och andens land
Om tankeformerna och den mänskliga auran
Kunskapsvägen

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 198
Utgivningsår: 2007