Intuitiv medisin (norska) | Bokhandeln Vidar

Rudolf Steiner använde begreppet "intuitiv medicin" när han berättade om hur den antroposofiska medicinen kan berika den klassiska skolmedicinen. Dr. Volker Fintelman som är specialist i invärtes medicin ger här en mycket ingående beskrivning i den antroposofiska medicinen utifrån en hans långa kliniska erfarenhet och ingående studium av Rudolf Steiners arbete. Han beskriver sjukdomsbilder mycket precist och åskådligt och utvecklar ett utvidgat och helhetsterapikoncept utifrån en mycket omfattande kunskap om människans väsen.