Johannesevangeliet och de tre andra evangelierna | Bokhandeln Vidar

Tolv medlemsföredrag och ett offentligt föredrag
Hållna i Stockholm 3 – 15 januari 1910

De här återgivna föredragen utgör en del av en föredrags­resa som
Rudolf Steiner företog i Sverige från 2 till 17 januari 1910. Fem av
föredragen som hölls då var offentliga, men vi har bara kännedom
om ett av dem – genom ett referat i Svenska Dagbladet.
Efter framträdandena i Stockholm höll Rudolf Steiner ett föredrag i
Norrköping och ett i Lund. Samtliga föredrag hölls på tyska.
Lokalen i Stockholm var Vetenskapsakademiens hörsal.
Enligt Anna Wager Gunnarssons minnen kom ”ett hundratal deltagare,
även från det övriga Norden och utlandet”. Vid sidan om föredragscykeln
för medlemmarna höll Rudolf Steiner ytterligare ett internt anförande på
eftermiddagen den 12 januari. Här talades om Kristi återkomst i det
eteriska. Några anteckningar gjordes inte under det talet, men det
föreligger några notiser av Marie von Sivers som återges här.
Inget av föredragen stenograferades. Återgivningen här bygger på
anteckningar av kamrer A Lindeberg, överste­löjtnant Gustav Kinell,
Anna Wager Gunnarsson och Marie von Sivers.

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiska Bokförlaget
Utförande: Häftad, limbunden
Antal sidor: 141
Utgivningsår: 2019