Karlik - Möte med ett elementarväsen | Bokhandeln Vidar

Med de andliga förmågor som människor i vår tid kan tillägnas sig är det möjligt att se in i den värld, där naturandarna verkar. Svårigheten är att i ord uttrycka vad man upplever.
I denna bok skildrar författaren som är blind, hur hon lär känna naturväsendenas värld och då särskilt en liten gnom, Karlik.
Karlik sade: "Naturligtvis kan ingen leva i paradiset nu, men fester är minnen, de är ljus från paradiset. De gör det nya livet, det vardande möjligt.
Acceptera och bära det mörka kan du bara, om du om och om igen ser på ljuset, glöm aldrig det. I ljuset finns förvandlingskrafterna."

Författare: Ursula Burkhard
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 58
Utgivningsår: 1988