Konflikter | Bokhandeln Vidar

Konflikter tar kraft och energi.

När Motsättningar och spånningar ignoreras så leder det till konflikter som skadar mellanmänskliga relationer. Det gäller mellan individer, inom grupper och i verksamheter.
"Konflikter" visar på vägar att gå från konflkt till samarbete och innehåller konkreta exempel på hur man i olika situationer har lyckats övervinna konflikter, kommit in i en ny utveckling och vuxit som människa.
Hans Brodal och Leif Nilsson har i mer än 25 år arbetat med konflikter och samarbete inom företag, offentlig förvaltning och ideella verksamheter. De vill i denna bok dela med sig av sina erfarenheter.

Författare: Hans Brodal och Leif Nilsson
Förlag: Wrå Förlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 86
Utgivningsår: 2010