Konst skapande färgupplevelse | Bokhandeln Vidar

Teckningsläraren, bildskaparen, konstnären, lärarstudenten - alla som är intersserade av färg och skapande finner i den här samlingen mängder av inspirerande och tänkvärda uttalanden.

I den här skriften har vi valt ut en rad citat från Rudolf Steiners skrifter och föredrag där han talar om konstens roll i människans liv, om det konstnärligas betydelse för uppfostran, och om hur vi upplever färg.

Samtliga citat är hämtade ur den stora sammanställning av Steiners yttranden som Hedwig Hauck gjort i sin bok "Konst och handarbete".

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Levande Kunskap
Utförande: Klammerhäftad
Antal sidor: 56
Utgivningsår: 2001