Konsten att samarbeta | Bokhandeln Vidar

Antroposofiska erfarenheter

Det sociala samlivet mellan medarbetare på en arbetsplats utvecklas inte av sig självt. Inom antroposofiska institutioner som t ex waldorfskolor, läkepedagogiska institutioner och näringslivsorganisationer har därför alltid stor uppmärksamhet ägnats frågan hur den sociala samvaron bör gestaltas. Den som kanske mer än någon annan arbetat med detta var den holländska läkaren, läkepedagogen och professorn i socialpedagogik, Bernard Lievegoed. I en serie föredrag 1970 utvecklade han erfarenheter kring grupparbetets olika stadier; grundfas, organisationsfas och integrationsfas. Han talade om olika former för ledarskap – Karismatiskt, traditionellt eller fritt vandrande i gruppgemenskapen. Han visade på fruktbara vägar för beslutsfattande inom gruppen. Denna samling föredrag, som tidigare funnits utgiven under titeln "Sociala gestaltningar inom arbetslivet", har blivit något av en klassiker och en ovärderlig hjälp inom många antroposofiska arbetssammanhang.

Författare: Bernard Lievegoed
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 173
Utgivningsår: 1997