Krisendom och reinkarnation | Bokhandeln Vidar

Reinkarnationstanken kan förändra vår allmänna människobild lika drastiskt som den kopernikanske läran förändrade medeltidens världsbild. Men frågan om upprepade jordeliv är allvarligare och får långt större konsekvenser för det religiösa livet än frågan om jordens kretsande runt solen. Det är hög tid att en grundlig behandling av denna fråga blir tillgänglig på svnska.
Fudolf Frielings bok som här föreligger i svensk översättning, torde även internationellt sett ännu vara ensam i sitt slag. Den tar upp frågan om kristendom och reinkarnation ur en rad olika aspekter: teologiska, filosofiska och historiska men framför allt från Bibelns egen synpunkt. Boken vänder sig till var och en som själv vill tänka igenom denna fråga. Den är inte förutsättningslös, men den redovisar klart vad den förutsätter och vad den stöder sig på. Här spelar den av Rodolf Steiner utecklade antroposovin en viktig roll.
Författaren vill med denna bok visa hur reinkarnationstanken i sin antroposofiska form inte bara kan infogas i kristendomens världsbild utan att motsäga den, utan även gör denna världsbild mer fullständig.

Tysk originaltitel: Christentum und Wiederverkörperung, Urachhaus

Verlag
Översättning: Göran Kranz och Urban Forsén
Författare: Rudolf Frieling
Förlag: Bokförlaget Fenix
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 87
Utgivningsår: 1985