Kristensamfundet | Bokhandeln Vidar

Visa:
Att uppleva Människovigningens Handling

Hur kan vi på ett djupare själsligt plan delta i kristensamfunets gudstjänst Människovigningens Hanling?
Författaren vill med denna skrift försöka hjälpa…


110,00kr

Bönen idag

Nya perspektiv "För det konkreta praktiska livet är denna bok skriven" säger Hans-Werner Schroeder. Att det är svårt att bedja upplever…


120,00kr

Den gamla människans kulturella uppgift


Michaela Glöckler Dr med, född 1945.
Hon arbetade som barnläkare och skolläkare
och vid en barnakut.
1988 blev hon…


80,00kr

Den Nya Gudstjänsten

I dag kämpar alla etablerade kyrkor för sin existens och är överens om att det bara finns ett sätt att…


120,00kr

Högtider

Betraktelser av Eduard Lenz Eduard Lenz' förmedlar här i ordets sanna bemärkelse en fördjupning av innehållet i fem av högtiderna inom…


110,00kr

Jul och Nyår

Innehåll: Kristi återkomst, från tro till skådande Inför Julhögtiden Årets midnattstimme Det nya året i ljuset av Epifania   Författare: Emil Bock…


69,00kr

Krisendom och reinkarnation

Reinkarnationstanken kan förändra vår allmänna människobild lika drastiskt som den kopernikanske läran förändrade medeltidens världsbild. Men frågan om upprepade jordeliv…


125,00kr

Kristensamfundet

Grundande - Utveckling - Tillkomst i Sverige En kyrka för dagens medvetna människa?
Gudstjänst och bön? Med sådana frågor brottades några unga tyska…


120,00kr

Kärleken som förvandlingskraft


Michaela Glöckler Dr med, född 1945.
Hon arbetade som barnläkare och skolläkare
och vid en barnakut.
1988 blev hon…


80,00kr

Legenden om Maria och Josef


I en tid där alla värden ifrågasätts och då äkta fantasi ofta byts ut mot fantasterik kan man ha behov…


50,00kr

Livet efter döden

Otaliga rapporter om nära-döden-upplevelser har vidgat
människans blick till att nå bortom dödens tröskel.
Vad kan med säkerhet sägas om…


80,00kr

Livet före födelsen

Det finns idag flera tecken som tyder på att det finns
ett liv före födelsen. Barn berättar ofta om sina…


80,00kr

Livskriser som framtidsmöjligheter

Vändpunkterna i livet innebär för många människor
mer eller mindre djupa kriser. Michaela Glöckler
visar här på att dessa perioder…


80,00kr

Magi och människans frihet

Ockulta rörelser och modern kristen kult Magi och magisk påverkan finner vi inte bara bland forntida eller primitiva folk utan även…


55,00kr

Maria Sofia

Det kvinnliga i mänsklighetens utveckling   Förlag: Kosmos förlag
Författare: Mikael Debus
Inbindning: Häftad
Antal sidor:
Utg. år: 0217…


167,00kr

Men vem gjorde Gud?

En bok om barns naturliga religiösitet Barn är religiösa av naturen, de är öppna och tillitsfulla och känner ofta förundran. Som…


95,00kr

Människor med varandra

Människor med varandra
Människor för varandra Friedrich Rittelmeyer var en mycket ansedd präst i den evangeliska kyrkan i Tyskland under…


76,00kr

Människosonen - W.Kelber

Människosonen Vem var "Människosonen",
hur har denna beteckning använts?
Wilhelm Kelber ger här en redovisning för sin 
myckt grundliga forskning kring denna…


85,00kr

Resultatsidor: