Kung Arthur och hans riddare av Runda Bordet | Bokhandeln Vidar

Återberättad från gamla riddarromaner

Den odödliga legenden om Kung Arthur är fylld av stora bragder och upphöjd magi. Denna klassiska version av Arthursagan, bestående av mer än tjugo sammanhängande berättelser, ger ny insikt i hans rikes guldålder. Från Arghurs födelse och svärdet i stenen till sökandet efter den heliga Gral och den sista stiden på Camlanns slätt, är kampen mellan det goda och det onda rik på mysterier och spänning.
"De stora legenderna, liksom de bästa folksagorna, måste återberättas från tid till tid", skriver Roger Green i sitt förord. "Det finns alltid något nytt att hitta i dem och varje återberättande går dem fräschare och mer levande för en ny generation - och däri ligger deras odödlighet".

Ur innehållet:
Första boken: Argthurs ankomst
Det två svärden/ Balin och Balan/ Det första uppdraget för Runda Bordet/ Nimues och Morgana le Fays magi

Andra boken: Riddarna av Runda Bordet
Sir Gawain och den gröne riddaren/ Sir Lancelots första uppdrag/ Sir Gareth eller köksriddaren/ Sir Tristan och den sköna Isolde/ Geraint och Enid/ Sir Gawain och lady Ragnell/ Sir Parsifal av Wales/ Sir lancelot och lady Elaine

Tredje boken: Sökandet efter den heliga Gral
Hur den heliga Gral kom till Camelot/ Sir Galahads första äventyr/ Sir Parsifals äventyr/ Sir Bors äventyr/ Sir Lancelots äventyr/ Hur Lancelot och Gawain kom till Carbonek/ Uppdraget avslutas

Fjärde boken: Kung Arthurs avfärd
Lancelot och Ruinevere/ Sir Mordreds intriger/ Den sista striden/ Avalon

Författare: Roger L Green
Förlag: Nova Förlag
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 271
Utgivningsår: 2002