Kunstundervisningen i steinerskolen | Bokhandeln Vidar

Maling og tegning

"Barn trenger kunst - både billedkunsten og den dikterisk-musikalske.
Og det finnes en måte å være kunstnerisk aktiv på, som er den riktige
for barnet når det har nådd skolealderen. Som pedagog skulle man ikke
snakke så mye om at den ene eller andre kunstarten er "nyttig for å
utvikle bestemte evner. Kunsten er jo til for kunstens skyld. Men man
skulle som pedagog kunne elske kunsten så høyt at man ikke vil la
barnet unnvære det som den kunstneriske opplevelsen gir. Og da vil
man se hvordan barnet vokser på denne opplevelsen."
                                                                           Rudolf Steiner
                                                                          "Pedagogik og kunst" 

Författare: Margrit Jünemann, Fritz Weitmann
Förlag: Antropos (Norge)
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 261
Utgivningsår: 2019