Legenden om Maria och Josef | Bokhandeln Vidar


I en tid där alla värden ifrågasätts och då äkta fantasi ofta byts ut mot fantasterik kan man ha behov av att i det kända hitta nya djup. I legenden om Maria och Josef kan du möta en av mänsklighetens gamla, inre näringskällor som i det motsägelsefulla ändå har en samstämmighet.

Ur innehållet:
Samtalet i Nasaret
Resan
Vad hände i Betlehem
Återkomsten
De nya grannarna
Lidande och död

Författare: Monica von Miltitz
Översättare: Bengt Andersson
Illustrationer: Filip Henley
Förlag: Bokförlaget Thersaurus
Utförande: klammerhäftad
Antal sidor: 6229
Utgivningsår: 1995