Livet efter döden | Bokhandeln Vidar

Otaliga rapporter om nära-döden-upplevelser har vidgat
människans blick till att nå bortom dödens tröskel.
Vad kan med säkerhet sägas om händelseförloppet vad gäller
livet efter döden? Vilken utveckling genomgår den kroppsfria
själen efter döden? Vilken betydelse kan det ha för vårt
praktiska liv att veta mer om detta händelseförlopp?

Michaela Glöckler Dr med, född 1945.
Hon arbetade som barnläkare och skolläkare
och vid en barnakut.
1988 blev hon ledare för den medicinska sektionen
i den "Fria högskolan för andevetenskap" vid Goetheanum
i Dornach, Schweiz.

Författare: Michaela Glöckler
Förlag: Bokförlaget Fenix
Utförande: Klammerhäftad
Antal sidor: 42
Utgivningsår: 2000