Läkepedagogik/Socialterapi | Bokhandeln Vidar

Visa:
Allmän människokunskap - som grundval för pedagogiken

Ny omarbetatad utgåva.
De närmaste veckorna före invigningen av den första Fria Waldorfskolan i Stuttgart, den 7 september 1919…


210,00kr

Att finna sig själv och tjäna andra

En mycket viktig bok för alla som "bryr sig". Hur hittar man den nödvändiga kraften i sitt arbete och hur…


115,00kr

Att få lov att vara barn

Janusz Korczak, James Hillman, Maria Montesori och Rudolf Steiner har upprepade gånger och på många olika sätt visat hän på…


124,00kr

Att måla med barn i behov av själslig vård

Denna bok är en första början och det fattas ännu mycket. Det positiva med luckorna är kanske att de kan…


195,00kr

Barn i behov av själslig vård - Del 1

Ur inledningen: "Den här skriften bygger på mina erfarenheter som slolläkare vid waldorfskolorna i Ulm och Basel, och på iakttagelser…


185,00kr

Barn i behov av själslig vård - del 1 och 2

Paketpris för del 1 och 2 Ur inledningen: "Den här skriften bygger på mina erfarenheter som slolläkare vid waldorfskolorna i Ulm…


300,00kr

Barn i behov av själslig vård - Del 2

Ur inledningen: "Den här skriften bygger på mina erfarenheter som slolläkare vid waldorfskolorna i Ulm och Basel, och på iakttagelser…


158,00kr  95,40kr

Barndomen - hälsans källa

Michaela glöckler tar här utgångspunkt i Aron Antonovskys arbet som hon själv betecknar som paradigmskifte inom hälsovården, som ett nytt…


195,00kr

Barnet i utveckling

Att ständigt anstränga sig att förstå människan i vardande - framtidsmänniskan i varje barn - hör till de mest väsentliga…


382,00kr

Barnets lek och arbete

De tre första sjuårsperioderna
Förskollärare, föräldrar, lärarstudenter har i denna samling fått en ovärderlig samling tänkvärda uttalanden från Rudolf Steiners…


69,00kr

Barnets uppfostran

Från andevetenskapens synpunkt Detta är en sammansällning som Rudolf Steiner själv gjorde av föredrag med samma tema som han höll på…


75,00kr

Begåvning och handikapp

Det är inte de förmågor eller brister en männika har som bestämmer hennes karaktär och framgång i livet, utan mycket…


149,00kr

Den förstelnade blicken

Den förstelnade blicken
”Teve – frihet eller tvång. Barnets sunda utveckling.”
91 89178 37 8 
175,- Författare: Rainer Patzlaff
Förlag: Wrå Förlag
Utförande: spiralbundet A4 häfte
Antal…


175,00kr

En filosofisk betraktelse av Rudolf steiners föredragsserie Läke

En filosofisk betraktelse av Rudolf Steiners föredragsserie Läkepedagogisk kurs utgör i sin helhet en löpande kommentar till Rudolf Steiners Läkepedagogisk…


295,00kr

Handens arbete - Lärarens uppgift

En skatt för varje hantverks- handarbetslärare - men också för lågstadieläraren och lärarstudenten!
I den här skriften har vi valt…


69,00kr

Hur inverkar den vuxna människan på barnet?

Hur utvecklas barnet? Den fysiska kroppen får liv av eterkroppen, besjälas av astralkroppen och har sin mittpunkt i jaget. Så har…


119,00kr

Konst skapande färgupplevelse

Teckningsläraren, bildskaparen, konstnären, lärarstudenten - alla som är intersserade av färg och skapande finner i den här samlingen mängder av…


69,00kr

Lyran

Konst - pedagogik - terrapi 1926 skapades i Dornach, Schweiz, ett nytt musikinstrument, som av sina upphovsmän Edmund Pracht och Lothar…


176,00kr

Läkeeurytmi

8 föredrag hållna i Dornach 12-18 april 1921
och Stuttgart 28 oktober 1922 Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Wrå förlag
Utförande: Häftad…


180,00kr

Läkepedagogisk diagnostik

Karl König förmedlar här en helhetssyn på människan som måste ligga till grund för läkepedagogiken. Vi måste kunna se på…


78,00kr

Läkepedagogisk kurs

12 föredrag, Dornach 25 juni-7 juli 1924  I denna kurs i läkepedagogik som Rudolf Steiner höll för läkare och läkepedagoger ger…


250,00kr

Resultatsidor: