Läkepedagogik/Socialterapi | Bokhandeln Vidar

Visa:
Begåvning och handikapp

Det är inte de förmågor eller brister en männika har som bestämmer hennes karaktär och framgång i livet, utan mycket…


130,00kr

Parsifal och vägen till Gral

En berättelse för ungdom av Marit Laurin efter Wolfram von Eschenbachs "Parzifal". Marit Laurin har här på ett mästerigt sätt…


140,00kr

Barn i behov av själslig vård - Del 2

Ur inledningen: "Den här skriften bygger på mina erfarenheter som slolläkare vid waldorfskolorna i Ulm och Basel, och på iakttagelser…


158,00kr

Sinnesutveckling och kroppsupplevelser

Läkepedagogiska synpunkter i anslutning till Rudolf Steiners sinneslära Karl König (1902-1966), föddes och växte upp i Wien. Som ung läkare lärde…


165,00kr

Barndomen - hälsans källa

Michaela glöckler tar här utgångspunkt i Aron Antonovskys arbet som hon själv betecknar som paradigmskifte inom hälsovården, som ett nytt…


170,00kr

Den förstelnade blicken

Den förstelnade blicken
”Teve – frihet eller tvång. Barnets sunda utveckling.”
91 89178 37 8 
175,- Författare: Rainer Patzlaff
Förlag: Wrå Förlag
Utförande: spiralbundet A4 häfte
Antal…


175,00kr

Lyran

Konst - pedagogik - terrapi 1926 skapades i Dornach, Schweiz, ett nytt musikinstrument, som av sina upphovsmän Edmund Pracht och Lothar…


176,00kr

Läkeeurytmi

8 föredrag hållna i Dornach 12-18 april 1921
och Stuttgart 28 oktober 1922 Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Wrå förlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 161
Utg. år:…


180,00kr

Människans tolv sinnen

Rudolf Steiners sinneslära och dess betydelse för uppfostran I sin föredragsserie Allmän människokunskap talar Rudolf Steiner om människans tolv sinnen –…


182,00kr

Barn i behov av själslig vård - Del 1

Ur inledningen: "Den här skriften bygger på mina erfarenheter som slolläkare vid waldorfskolorna i Ulm och Basel, och på iakttagelser…


185,00kr

Människokunskap och undervisning

(Kompletteringskursen) 8 föredrag hållna i Stuttgart 12-19 juni 1921 Ur innehållet: Hur blir undervisningsstoffet en bestående egendom för eleverna? Minnet, Känslor, Humor,…


214,00kr

Att måla med barn i behov av själslig vård

Denna bok är en första början och det fattas ännu mycket. Det positiva med luckorna är kanske att de kan…


224,00kr

Läkepedagogisk kurs

12 föredrag, Dornach 25 juni-7 juli 1924  I denna kurs i läkepedagogik som Rudolf Steiner höll för läkare och läkepedagoger ger…


240,00kr

Allmän människokunskap - som grundval för pedagogiken

Ny omarbetatad utgåva.
De närmaste veckorna före invigningen av den första Fria Waldorfskolan i Stuttgart, den 7…


260,00kr

Barn i behov av själslig vård - del 1 och 2

Paketpris för del 1 och 2 Ur inledningen: "Den här skriften bygger på mina erfarenheter som slolläkare vid waldorfskolorna i Ulm…


300,00kr

Barnet i utveckling

Att ständigt anstränga sig att förstå människan i vardande - framtidsmänniskan i varje barn - hör till de mest väsentliga…


335,00kr

Resultatsidor: