Läkepedagogisk kurs | Bokhandeln Vidar

12 föredrag, Dornach 25 juni-7 juli 1924

 I denna kurs i läkepedagogik som Rudolf Steiner höll för läkare och läkepedagoger ger han grundvalen för den antroposofiska läkepedagogiken som vid denna tid stod i sin allra första början.

Den som skall uppfostra ofullständigt utvecklade barn måste veta hur man uppfostrar friska barn. För uppfostraren gäller det att medvetet uppleva det enskilda barnets väsen.

Rudolf Steiner ger exempel på olika sjukdomsbilder som till exempel epilepsi, kleptomani, hydrocephali och hur man genom olika behandlingar, terapier och dieter kan påverka dem i positiv riktning.

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 241
Utgivningsår: 1995, nytryck 2010