Lyran | Bokhandeln Vidar

Konst - pedagogik - terrapi

1926 skapades i Dornach, Schweiz, ett nytt musikinstrument, som av sina upphovsmän Edmund Pracht och Lothar Gärtner kallades lyra, trots att det egentligen inte hade särskilt mycket gemensamt med det grekiska instrumentet med samma namn. Snarare är den moderna lyran - enligt Edmund Prachts uppfattning - en vidareutveckling av vår tids konsertflygel. Skall det tolkas som att det nya instrumentet är modernare och mer aktuellt än flygeln?
Är lyran pett konsertinstrument eller ett terapiinstrument? Vilket samband har den till den nya rörelsekonsten - eurytmi?
Impulserna till framtagandet av lyran tackar upphovsmännen Rudolf Steiner för men dess utveckling är på inget vis avslutad - den har just börjat.

Författare: Volker Dillmann
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 127
Utgivningsår: 2000