Makt i mellanmänskliga relationer | Bokhandeln Vidar

Våra liv bestäms av relationer. Därför är maktfrågor ett ständigt aktuellt tema i umgänget mellan människor, privat såväl som i yrkeslivet. Hur handskas vi med makt på ett människovärdigt sätt? Hur kan uppfostran och självfostran förebygga maktkonflikter och göra oss lämpade för ledningsuppgifter?

Denna bok innehåller talrika praktiska exempel ur vardagslivet, med anknytning tillnäringsliv, äktenskap, barnuppfastran, skola, samhällsliv osv. Den kan därför ses som en mycket användbar handbok. Men Michaela Glöckler anlägger även mer djupgående människokunskapsaspekter på maktproblemet, som ju är en av vår tids mest brännande frågor.

Michaela Glöckler har mångårig erfarenhet som pedagog och barnläkare. Sedan 1988 är hon ledare för den medicinska sektionen vid Goetheanum i Dornach.

Författare: Michaela Glöckler
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 303
Utgivningsår: 2000