Meditativa betraktelser och vägledning ... | Bokhandeln Vidar

Meditativa betraktelser och vägledning till fördjupning av läkekonsten

Också kallad "Ungmedicinerkursen"

Denna föredragserie med GA-nr 316 av Rudolf Steiner har nu blivit tryckt i svensk översättning för första gången. 
Den innehåller en serie föredrag som Rudolf Steiner höll i Dornach för unga läkare och medicinstuderande.
Den tillkom efter att Rudolf Steiner tillfrågats av flera medicinstudenter och nyblivna läkare att hålla en särskild kurs för dem.
De hölls i två omgångar: 8 föredrag från 2 till 9 januari 1924 och 5 föredrag 21 till 25 januari 1924. 
Förutom föredragen finns även brev (cirkulationsbrev) från den 11 mars 1924 och referat från en sammankomst på kvällen den 24 april 1924.

Ur innehållet: Den fysiska organisationens näringsprocesser i relation till jag-organisationen. Smärta som förstärkt känsla när astralkroppen dominerar över eterkroppen i ett organ. Öva att tänka annorlunda än den materialistiska vetenskapen. Kemi kunskap räcker inte till, alkemi och signaturlära behöver vi också använda för att lära känna den läkande verkan av naturens substanser. Läkaren behöver förvärva ett medicinskt sinnelag.  Den esoteriska skolningsvägen. För att förstå den andliga världen behövs andra begrepp än de vi använder i vårt sinnesbundna tänkande.  Genom det esoteriska i medicinstudiet utveckla en saklig läkevilja. En meditation om människans förhållande till kosmos, till periferin, till jorden. Det har betydelse för läkningen hur läkaren förhåller sig till kosmos och till patientens karma.
Den vänder sig till blivande och yrkesverksamma läkare, terapeuter och sjuksköterskor som önskar få nya insikter i läkekonstens stora uppgift att verka läkande för sjuka människor.

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiska Bokförlaget
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 248
Utgivningsår: 2023