Månadsdygder | Bokhandeln Vidar

Vad är en dygd? En egenskap man kan öva varje månad för att hantera livet bättre. T.ex. januari månad: att bli modigare. Februari månad: att vara lite mer tystlåten, inte prata så mycket utan lyssna. Mars månad: att bli mera storsint gentemot sig själv, andra och livets omständigheter. Dygderna stimulerar det goda och mänskliga i oss och är av stor vikt för vår egen utveckling. Genom dem utvecklar vi ett mänskligare förhållningssätt till varandra, vår omgivning, djur och natur.

Författare: Christhild Ritter
Förlag: Vida Vinge
Utförande. Häftad
Antal sidor: 143
Utgivningsår: 2021