Människan - inte bara en kropp | Bokhandeln Vidar

Hur kan vi stärka vår kontakt till denna osynliga människa i oss, detta okränkbara inre centrum mot vilket alla yttre osm inre intryck och kränkningar studsar. Centrumet som är oberoende av den yttre världen och den fysiska verkligheten. Platsench rummet är frid. Utsiktspunkten från vilken jag kan iaktta mig själv och världen. Det högre jagets gränslösa rike i mig.

Författare: Christhild Ritter
Förlag: Vida Vinge
Utförande. Häftad
Antal sidor: 68
Utgivningsår: 2015