Människan och hennes ängel | Bokhandeln Vidar
Framför allt i denna tid, då mänskligheten drabbas av krig och naturkatastrofer, tvivlar många människor på en visdomsfylld ledning från den gudomliga världens sida. Ligger vårt öde vekligen i Guds hand? Kan vår själ verkligen tränga igenom till det högsta av alla väsen?
I denna bok visar författaren hur människan osynligt ledsagas på jorden av sin skyddsängel och hur änglarnas förhållande till människorna förändras under livets gång. Rudolf Meyer, som träffade Rudolf Steiner 1919, tillhörde den krets av teologer som tre år senare grundade rörelsen för religiös förnyelse, Kristensamfundet.
 
Författare: Rudolf Meyer
Förlag: Nova Förlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 42
Utgivningsår: 1993