Människans evolution | Bokhandeln Vidar

med tanke på hennes långa barndom

Människans levnadslopp har sin egen signatur - den långa uppväxttiden och bibehållandet av den ungdomliga fombarheten hos den vuxne saknar motsvarighet i däggdjurens värld. Friedrich Kipp ger en annan tolkning än den darwinistiska av människans evolution - i ny belysning beskrivs hur människans långa och skyddade barndom gjort det möjligt för henne att utveckla gång, språk och tänkande, självständighet och jagkraft.
"Den här grundläggande boken borde ha en given plats på alla lärarutbildningar och i varje waldorflärares bokhylla. Den kan även med fördel användas som bredvidläsningsbok för eleverna i de övre klasserna. Friedrich Kipp har givit ett viktigt bidrag till vår omdömesbildning och vårt kunskapande om människans utveckling."                  Walter Liebendörfer

Författare: Friedrich A. Kipp
Förlag: Levande Kunskap
Utförande: Heftad
Antal sidor: 134
Utgivningsår: 1998