Änglabarnet | Bokhandeln Vidar

Hur berättar man för barn om mysterierna kring födelse, liv och död?
I sagoform, naturligtvis.

Test och bild av Ami Widahl

"Änglabarnet" handlar om hur det går till när människobarnet kommer till jorden. I bilder berättas det om varifrån vi kommer och vad som äger rum innan vi föds. Bilder som kan möta barnets många frågor kring födelse, liv och även död: "Var finns jag innan jag föddes och vart tar vi vägen när vi dör?" Naturliga frågor för det lilla barnet men kan vara svårt att bemöta för en vuxen.

"Änglabarnet" erbjuder den vuxne en fin hjälp att närma sig dessa stora livsfrågor när den möter barnets undrande nyfikenhet.
En mycket fin present vid födslar, dop, födelsedagar, men även vid bearbetning sorg och saknad.

Författare: Ami Widahl
Förlag: 5-Stjärnans Bokförlag
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 28
Utgivningsår: 2009