Änglar | Bokhandeln Vidar

I vår moderna civilisation har människan fjärmat sig allt mer från sin ängel. Men förbindelsen är inte helt bruten och den kan förstärkas och levandegöras genom människans ansträngningar. För ängeln är människans ständiga följeslagare. Den överblickar hennes öde, medverkar i planen för hennes liv, bistår henne i prövningar och svårigheter och ställer olika framtidsmöjligheter i hennes väg.
Varje natt möter vi vår ängel och delar med den det som vi hör med oss som frukter från den gångna dagen. Och varje natt skådar vi tillsammans med vår ängel den kommande dagens händelser. Den här boken handlar om hur man kan stärka förhållandet till sin ängel, om ängelns verkan inom olika områden, om ängelns betydelse i barnuppfostran, om änglar i konsten och mycket mera.

Intervjuare: Wolfgang Weirauch, Birgit Diebel, Annegret Högman

Författare: Red: Wolfgang Weirauch
Förlag: Nova Förlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 119
Utgivningsår: 1998