Änglarnas verksamhet | Bokhandeln Vidar

i människornas liv

Vad menar vi när vi idag talar om änglar?
Vilken betydelse har dessa väsen för den
moderna människans livsgestaltning?
Hur kan man utveckla ett förhållande till änglar
utan att falla in i spekulationer?

Michaela Glöckler Dr med, född 1945.
Hon arbetade som barnläkare och skolläkare
och vid en barnakut.
1988 blev hon ledare för den medicinska sektionen
i den "Fria högskolan för andevetenskap" vid Goetheanum
i Dornach, Schweiz.

Författare: Michaela Glöckler
Förlag: Bokförlaget Fenix
Utförande: Klammerhäftad
Antal sidor: 42
Utgivningsår: 2002