Religion/Andligt/Mystik | Bokhandeln Vidar

Visa:
Antroposofiska ledsatser

På vårvintern 1924 började Rudolf Steiner skriva dessa "Antroposofiska ledsatser"
som inspiration för medlämmarna i "Antroposofiska sällskapet.
Han fortsatte att…


250,00kr

Att uppleva Människovigningens Handling

Hur kan vi på ett djupare själsligt plan delta i kristensamfunets gudstjänst Människovigningens Hanling?
Författaren vill med denna skrift försöka hjälpa…


110,00kr

Bönen idag

Nya perspektiv "För det konkreta praktiska livet är denna bok skriven" säger Hans-Werner Schroeder. Att det är svårt att bedja upplever…


120,00kr

Den gamla människans kulturella uppgift


Michaela Glöckler Dr med, född 1945.
Hon arbetade som barnläkare och skolläkare
och vid en barnakut.
1988 blev hon…


80,00kr

Den Nya Gudstjänsten

I dag kämpar alla etablerade kyrkor för sin existens och är överens om att det bara finns ett sätt att…


120,00kr

Gemenskap ett skeende

"Andevetenskapen och den nya kristusuppenbarelsen" Ur innehållet:
Uppbrotsstämning, Dramatiska övergångar, Språket som mötesplats, Relationernas konst,
Nåden att dö och de dödas verkan,…


57,00kr

Hur kan lärargärningen fördjupas?

Antroposofi - forskning, övning, erfarenhet - Del 2 Innehåll:
En skolningsväg för lärare / Medvetandets uppvaknande i det eteriska / Fyra…


75,00kr

Högtider

Betraktelser av Eduard Lenz Eduard Lenz' förmedlar här i ordets sanna bemärkelse en fördjupning av innehållet i fem av högtiderna inom…


110,00kr

Jul och Nyår

Innehåll: Kristi återkomst, från tro till skådande Inför Julhögtiden Årets midnattstimme Det nya året i ljuset av Epifania   Författare: Emil Bock…


69,00kr

Julfesten genom tiderna

Föredrag, Berlin 22 december 1919   Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Wrå förlag
Utförande: Klammeräftad
Antal sidor: 26
Utgivningsår: 2022…


50,00kr

Julhögtiden

Tecken och symboler Föredrag i Berlin 27 december 1906, Ur GA nr. 96 "I andlig mening är julhögtiden en solens högtid ...…


48,00kr

Krisendom och reinkarnation

Reinkarnationstanken kan förändra vår allmänna människobild lika drastiskt som den kopernikanske läran förändrade medeltidens världsbild. Men frågan om upprepade jordeliv…


125,00kr

Kristensamfundet

Grundande - Utveckling - Tillkomst i Sverige En kyrka för dagens medvetna människa?
Gudstjänst och bön? Med sådana frågor brottades några unga tyska…


120,00kr

Kärleken som förvandlingskraft


Michaela Glöckler Dr med, född 1945.
Hon arbetade som barnläkare och skolläkare
och vid en barnakut.
1988 blev hon…


80,00kr

Legenden om Maria och Josef


I en tid där alla värden ifrågasätts och då äkta fantasi ofta byts ut mot fantasterik kan man ha behov…


50,00kr

Livet efter döden

Otaliga rapporter om nära-döden-upplevelser har vidgat
människans blick till att nå bortom dödens tröskel.
Vad kan med säkerhet sägas om…


80,00kr

Livet före födelsen

Det finns idag flera tecken som tyder på att det finns
ett liv före födelsen. Barn berättar ofta om sina…


80,00kr

Livskriser som framtidsmöjligheter

Vändpunkterna i livet innebär för många människor
mer eller mindre djupa kriser. Michaela Glöckler
visar här på att dessa perioder…


80,00kr

Resultatsidor: