Årets tolv högtider | Bokhandeln Vidar

Under året uppstår många skiftningar och förvandlingar i den yttre naturen och vi vet
att dessa både fysiskt och själsligt påverkar oss. Det uppstår till exempel på våren
vissa hormonförändringar i människan, förorsakade av en stegrad ljuspåverkan.
Detta kan i sin tur inverka på den själsliga balansen. Däremot är vi inte alltid så
medvetna om alla de andliga händelser under året som påverkar vår livskraft och
inre hållning. Det kan vara en viktig uppgift att medvetet intressera sig för årskretsloppet
och på nytt börja leva med det.
Vi talar ofta om de fyra stora vändpunkterna jul, påsk, midsommar och mikaeli;
men mellan dessa finns åtta andra betydelsefulla inslag som vi i vår tid till stor del
har glömt bort. Det finns också många andra andliga händelser, som på olika sätt
samverkar med de tolv högtiderna.
I gamla tider, när man ännu hade ett visst klarseende, levde människorna mycket
mera med årsrytmerna. Detta framgår av äldre tiders kulturer, till exempel den
egyptiska eller den grekiska. Gestaltandet av högtiderna utgick då från mysterietemplen.
I samband med framförandet av de eleusinska mysterierna i Grekland framträdde
Demeter och hennes dotter Persefone.