Rudolf Steiner | Bokhandeln Vidar

Visa:
Hur karma verkar

Det som jag gjorde igår har skapat förutsättningar för det som jag ska göra idag. Så är det också med…


40,00kr

Reinkarnation och karma

1 föredrag, Berlin 15 februari 1906 Vi har gått genom många inkarnationer och under varje inkarnation lärt oss något nytt. Vår…


40,00kr

Sociala och antisociala drifter i människan

Grunden för allt socialt liv är intresset från människa till människa.
I mötet med en annan människa utvecklas antisociala drifter, dvs…


40,00kr

Vår tids själsliga nöd

1 föredrag, Zürich 10 oktober 1916 Här talar Rudolf Steiner om nödvändigheten av att vi i vår kulturperiod utvecklar social förståelse,…


40,00kr

Ödesgestaltning i sömn och vakenhet

Det andliga i språket och samvetets röst 1 föredrag, Bern 6 april 1923 Ur innehållet: "Vi kan alltså förstå att friheten står…


40,00kr

Veckodagsövningar och månadsdygder

Författare: Rudolf Steiner
Översättning: Brigitte Deck och Alexander Kieding
Förlag: Antroposofiska Bokförlaget
Utförande: A6 - Klammerhäftad
Antal sidor: 30
Utgivningsår:…


43,00kr

De mänskliga temperamentens hemlighet

1 föredrag ur GA 57, Berlin 4 mars 1909 Ur innehållet:
"Det har ofta betonats att den största gåtan hos människan…


45,00kr

Om det eteriska hjärtat

1 föredrag, Dornach 26 maj 1922 Varifrån kommer jag och vart är jag på väg? Vad är det för mening med…


45,00kr

Blodets eterisering

1 föredrag, Basel 1 oktober 1911 Ur innehållet:
- De båda polerna i människans själsliv är den intellektuella och den moraliska polen.…


50,00kr

De tre världsgåtorna

1 föredrag, Ilkley 12 augusti 1923 Detta är det åttonde föredraget av en serie föredrag om waldorfpedagogik som Rudolf Steiner höll…


50,00kr

Den religiösa och moraliska fostran i antroposofins ljus

1 föredrag, Haag 4 november 1922 "Den antroposofiska andevetenskapens mål är inte endast att fördjupa människans kunskapssträvan och hennes religiösa och…


50,00kr

En introduktion i Waldorfpedagogik

Kursplanen i Waldorfskolan
Barnets utveckling från förskola till gymnasium Redaktör: Örjan Liebendörfer
Förlag: Waldorf förlag och tidskriften På väg
Utförande: Klammeräftad
Antal sidor: 35
Utgivningsår: 2016…


50,00kr

En väg till frihet

Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken - förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem. Åldern 1 - 19 år. …


50,00kr

Glimtar från livet i waldorfförskolan

  Redaktör: Karin Neuschutz
Förlag: Levande Kunskap
Utförande: Klammerhäftad
Antal sidor: 20
Utgivningsår: 2000…


50,00kr

Julhögtiden

Tecken och symboler Föredrag i Berlin 27 december 1906, Ur GA nr. 96 "I andlig mening är julhögtiden en solens högtid ...…


50,00kr

Kristi födelse i människans själ

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
Utförande: Klammerhäftad
Antal sidor: 23
Utgivningsår: 1982…


50,00kr

Kärleken

och dess betydelse i världen Föredrag i Zürich 17 december 1912, Ur GA nr. 143 "I andlig mening är julhögtiden en solens…


50,00kr

Människans tolv sinnen -

och deras förhållande till imagination, inspiration och intuition 1 föredrag, Dornach 8 augusti 1920 Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Wrå Förlag
Utförande: Klammerhäftad
Antal sidor: 28
Utgivningsår:…


50,00kr

Nervositet och jagkraft


Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiska Bokförlaget
Utförande: Häfte
Antal sidor: 24
Utgivningsår: 1986…


50,00kr

Karmiska verkningar

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
Utförande: Klammerhäftad
Antal sidor: 33
Utgivningsår: 2006…


55,00kr

Pedagogiska frågor i tonårsåldern

Om konstnärligt gestaltad undervisning 2 föredrag, Stuttgart 21-22 juni 1922 Pedagogiska frågor i tonårsåldern -
Från kunskap till insikt Om konstnärligt gestaltad undervisning -
Att…


55,00kr

Resultatsidor: