Rudolf Steiner | Bokhandeln Vidar

Visa:
Sociala synpunkter på fostran och undervisning

6 föredrag, Dornach 9-17 augusti 1919 I denna bok tar Rudolf Steiner bland annat upp hur barnet i den första sjuårsperioden…


121,00kr

Kunskapsteori

    Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
Utförande: Häftad
Antal sidor: 137
Utgivningsår: 1986…


124,00kr

Människans och mänsklighetens andliga ledning

   
Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiska Bokförlaget
Utförande: Häftad
Antal sidor: 79
Utgivningsår: 2004…


125,00kr

Evolutionen från verklighetens synpunkt

föredrag Berlin 31 oktober - 5 december 1911 Ur innehållet:
Den inre aspekten av jordens saturnustillstånd
Den inre aspekten av jordens soltillstånd
Den inre…


140,00kr

Antroposofiska ledsatser - Häftad

Antroposofins kunskapsväg - Mikaelmysteriet Dornach 17 februari 1924 till 12 april 1925 Citat ur inledningen:
Här kan man finna något man skulle kunnakalla…


145,00kr

Vad innebär den esoteriska utvecklingen för människan

    Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
Utförande: Häftad
Antal sidor: 169
Utgivningsår: 1976…


145,00kr

Antroposofi en sammanfattning

  Ur innehållet:
Antroposofi, nutidsmänniskans längtan / Det meditativa medvetandet / Övergången från det vanliga vetandet till initiationskunskap / Det stärkta…


150,00kr

Pedagogisk ungdomskurs

13 föredrag hållna i Stuttgart 3-15 oktober 1922 "Generationsklyftan", vad beror den på? Hur kan den överbryggas? Föredragen gavs till en…


160,00kr

Årstidsimaginationerna

Att uppleva årets lopp i fyra kosmiska imaginationer 6 föredrag varav fem hållna i Dornach 5-13 oktober och ett i Stuttgart…


160,00kr

Folksjälars mission - Häftad

I samband med den mordiska mytologin 11 föredrag Dornach 7-17 juni 1910 Ur innehållet:
- Änglar, folkandar och tidsandar och deras verksamhet…


165,00kr

Om livet efter döden

12 föredrag hållna vid skilda tillfällen i olika städer.
Utvalda och översatta, delvis i sammandrag, av Magda Engqvist och Marit Laurin Ur…


165,00kr

Introduktion till översinnlig kunskap om världen och människan

Ur innehållet:
Människans väsen
Människans själsliga väsen
Människans andliga väsen
Kropp, själ och ande
Andens reinkarnation och ödet
De tre världarna
Själsvärlden
Själen i själsvärlden efter döden
Andelandet
Anden…


170,00kr

Karmas yttringar

11 föredrag Hamburg 16 - 28 maj 1910 Lite ur innehållet:
Karmas väsen och betydelse för den enskilde, för mänskligheten, för jorden,…


175,00kr

Karmiska sammanhang del 1 Häftad

Ur innehållet:
Utformningen av de karmiska krafterna - 
- det mänskliga ödets villkor och lagar,
- orsak och verkan i den…


175,00kr

Världshistorien i antroposofisk belysning

Nio föredrag, hållna i Dornach, 24 december 1923 till 1 januari 1924 under mötet för grundandet av Allmäna Antroposofiska Sällskapet Ur…


180,00kr

Toneurytmi

Eurytmi som synlig sång 8 föredrag, Dornach 19-27 februari 1924 Ur innehållet: Dur- och mollupplevelsen - Den musikaliska åtbörden - Upplösandet av…


185,00kr

Torquay-kursen

Uppfostrans konst grundad på förståelsen av människans väsen 7 föredag samt frågor och svar, Torquay 12-20 augusti 1924 Utdrag ur en rapport…


185,00kr

Konsten att uppfostra, seminarieövningar

15 seminarieövningar och 3 kursplansföredrag Stuttgart 21 augusti-5 september 1919 Del av en trilogi: Allmän människokunskap, Konsten att uppfostra, metodisk-didaktisk kurs…


188,00kr

Det femte evangeliet

Fem föredrag, Kristiania (Oslo) 1-5 oktober 1913 Under dessa föredrag förmedlade Rudolf Steiner en djup inblick i de andliga forskningsresultaten kring…


190,00kr

Mitt liv

Rudolf Steiners egen beskrivning av sitt levnadslopp från barndomsåren i den lilla byn Pottschach i Österrike genom studieår och tiden…


190,00kr

Arbetarföredragen del 1

Kunskap om människans kropp, själ och ande

Tio föredrag, Dornach 2 augusti-30 september 1922 Arbetarna vid det första Goetheanumbygget i Dornach bad…


191,00kr

Resultatsidor: