Samtal med träd | Bokhandeln Vidar

Intervjuer med 33 trädandar

Ur serien "Samtal med naturandar".
Verena Stael von Holstein har förmågan att kommunicera med naturens elementarväsen och att förmedla vad de vill säga till oss. I Naturandar och vad de säger och två efterföljande band har eldandar, luftandar, vattenandar och många andra naturväsen kommit till tals. I detta nya band i serien möter vi de naturandar som närmast liknar oss människor – trädandarna.


Författare: Wolfgang Weirauch
Förlag: Nova Förlag
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 223
Utgivningsår: 2014 (Utgivningsdatum:2014-11-01)