Små blå ord - Silverne löv | Bokhandeln Vidar

Två diktsamlingar

Gudrun Jacobsson var bara 11 respektive 14 år gammal när dessa båda diktsamlingar kom ut. det är ju nte sällsynt att barn skriver, men diktar de med en sådan lyrisk säkerhet som i detta fall, då är det något ovanligt. 'Här är motiv hämtade helt ur barnets värld, med ett barns öppenhet och självklara tillit till gud ch till Skapelsen, i glädje och smärta.

I denna rena och enkla lyrik finns en glädje och spontanitet som vi gärna ville låta en nutida publik få ta del av.
Vi återger här öförkortat de båda diktsamlingarna från 1957 och 1960.

Författare: Gudrun Jacobsson
Förlag: Wrå Förlag
Utförande: A6 Häftad
Antal sidor: 100
Utgivningsår: 2002