Sömn | Bokhandeln Vidar

Citat om sömn ur Rudolf Steiners föredrag

För barn är sömnen oerhört viktig. Dess längd och kvalitet har en
djupgående verkan på utveckling och hälsa. De vuxna som omger
barnet har därför ett ansvar att intressera sig för frågor kring sömn
och de levnadsvanor som påverkar barnets utveckling.

Detta häfte är en unik samling av citat som kommer från olika delar
av Rudolf Steiners omfattande samling föredrag. De korta texterna
lämpar sig väl för studier i en mindre grupp där samtal kan föras om
innehåll och erfarenheter. Läs och begrunda!

            RWS - Riksföreningen waldorfförskolornas samråd.

 
Författare: Rudolf Steiner
Översättning och bearbetning:
   Anna Smedberg-Eivers och Amelie Wallmark
Förlag: Wrå förlag
Utförande: Klammerhäftad
Antal sidor: 33
Utgivningsår: 2019