Social framtid | Bokhandeln Vidar

6 föredrag hållna i Zürich från den 24-30 oktober 1919
Ur GA nr 332a.

Dessa 6 offentliga föredrag hölls på inbjudan av det schweiziska Tregreningsförbundet och Antroposofiska sällskapet.

Rudolf Steiner behandlar här bl.a. olika områden inom det sociala livet: villkoren för kulturlivet, rättsväsendet och näringslivet - förslag på näringslivets omgestaltning och upprättande av ekonomiska associationer som ersättning för nuvarande marknadsmekanismer - det fria kulturlivet och sambanden mellan konst, vetenskap och religion - olika pedagogiska frågor.

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiska Bokförlaget
Utförande: Häftad
Antal sidor: 269
Utgivningsår: 1999