Sociala initiativ | Bokhandeln Vidar

Inre och yttre hinder på vägen från dié till verklighet

1 föredrag, Dornach 26 maj 1922

Sociala initiativ. Inre och yttre hinder på väg från idé till verklighet.
Tre föredrag hållna under ett seminarium vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1980.
Gruppen av människor som vill förverkliga gemensamma intentioner av osjälvisk karaktär stöter förr eller senare på svårigheter.
Alexander Bos behandlar de vanligaste yttre och inre hinder vi möter på vägen från idé till verklighet och hur vi kan förhålla oss till dem.

Författare: Alexander Bos
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Klammerhäftad
Antal sidor: 36
Utgivningsår: 1981