Sociala och antisociala drifter i människan | Bokhandeln Vidar

Grunden för allt socialt liv är intresset från människa till människa.
I mötet med en annan människa utvecklas antisociala drifter, dvs den egna personligheten vill hävda sig för att självmedvetandet skall stärkas.
I det yttre måste sociala strukturer sättas in som motvikt till den inre utvecklingen. Rudolf Steiner påvisar stora skillnader mellan öst-, mitten- och väst-länderna.

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 46
Utgivningsår: 1983
1 föredrag, Bern 12 december 1918