Språkets spirituella förnyelse | Bokhandeln Vidar

Rudolf Steiner talade om en "kamp med språket" som nödvändig, för att spirituella fakta skulle kunna famställas på rätt sätt. Den språkstil som växer fram ur denna kamp kräver sedan också ett annat sätt att läsa: den som arbetar aktivt med den här stilen kommer med tiden att utbilda ett nyhtt varseblivningsorgan. Författaren gör i sju uppatser ett försök att uppmärksamma nägra karakteristiska särdrag hos denna speciella språkstil. Därmed kan denna lilla bok bli till en uppmaning att studera Rudolf Steiners texer, föredrag och språk ur en helt ny infallsvinkel.

Författare: Martina Maria Sam
Förlag: Antroposofiska Bokförlaget
Utförande: Häftad
Antal sidor: 93
Utgivningsår: 2010