Tröskeln till den andliga världen | Bokhandeln Vidar

Aforistiska betraktelser

I korta skildringar beskrivs här några av de upplevelser av världen och människans väsen som öppnas för en när man genom sitt medvetande korsar den gräns som skiljer sinnevärlden från den andliga världen. Det är alltså ingen systematisk eller fullständig framställning, utan en samling helt fria beskrivningar av andliga upplevelser. Tanken är att den här skriften tillsammans med den bok jag gav ut förra året “En väg till självkännedom för människan i åtta meditationer” ska tjäna som ett komplement till det som jag har presenterat i mina andra skrifter. Men den kan mycket väl läsas oberoende av mina andra böcker.

Rudolf Steiner

Ur innehållet:

 • Om förtroendet för tänkandet – om den tänkande själens väsen – om meditation
 • Om att komma till en djupare insikt och förståelse av den andliga världen
 • Om människans eteriska kropp och om den elementariska världen
 • Om upprepade jordeliv och karma – om människans astralkropp och den andliga världen – om arimanska väsen
 • Om astralkroppen, om luciferiska väsen och om eterkroppens väsen
 • Om väktaren vid tröskeln och om det översinnlga medvetandet
 • Om jagkänslan – Om den mänskliga själens kärleksförmåga och dess förhållande till den elementariska världen
 • Om gränsen mellan de fysiska sinnenas värld och de andliga världarna
 • Om väsen i de andliga världarna
 • Om andliga världsväsen
 • Om det första anlaget till människans fysiska kropp
 • Om människans ”sanna jag”

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Wrå Förlag
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 91
Utgivningsår: 2020