Uppfostran och undervisning | Bokhandeln Vidar

ur en djupare insikt i människans väsen

9 föredrag hållna på Waldorfskolan i Stuttgart mellan
den 15. september 1920 och den 16. oktober 1923
Ur GA 302a som består av 3 delar. 
Del 1 Människokunskap genom meditativt arbete
Del 2 Pedagogiska frågor i tonårsåldern - om 
          konstnärligt gestaltad undervisning.
Del 3 Impulser till inre genomsyrande av lärar- och uppfostraryrket.
Denna utgåva innehåller del 1 och del 3.
Del 2 har tidigare givits ut av Telleby Bokförlag med titeln
"Pedagogiska frågor i tonårsålden - om konstnärligt gestaltad undervisning". 

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 112
Utgivningsår: 2018                                                        


ISBN: 978-91-89623-07-1

120,-

200 g