Ur Vidars verksamhet | Bokhandeln Vidar

Att bereda väg för en framtidskultur

När Vidar verkar behövs människor som medvetet och med andenärvaro
kan komma honom till mötes. Denna bok vill inspirera till och möjliggöra
bildandet av gemenskaper av fria människor och denne ärkeängel.
Många olika författare har kommit till orda, även med små bidrag.
På så sätt har ett polyfont verk kommit till där också Vidar kan tala.
Denne blivande folksjäl bygger på andlig mångfald, själslig rörlighet och
en harmonisk samstämmighet bland män­niskorna.
Så tillvida är Vidar också förbunden med musikens väsen,
som säkert kommer att spela en allt större roll i det sociala i framtiden.
 
Den 17 juni talade Rudolf Steiner i Kristiania (Oslo; i GA 121) med
eftertryck om Vidar, med hänvisning mot framtiden:
"Den som känner till Vidars betydelse och känner honom i sin själ
kommer att upptäcka att människorna under nitton­hundratalet
åter kan få förmågan att skåda Kristus. Vidar, som är gemensam
för oss alla i Nord- och Mellaneuropa kommer åter att stå inför honom.
Vidar hölls hemlig i mysterieskolorna som den gud som får sin uppgift först i framtiden. 
 
Författare: Red: Steffen Hartmann och Torben Maiwald
Förlag: Wrå förlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 203
Utgivningsår: 2020