Vänner och älskande | Bokhandeln Vidar

Den här boken ger en varsamt inkännande syn påde problem som har att göra med vänskap, intimitet och lojalitet i vår moderna värld.
Julian Sleigh behandlar människors båda goda och ömkliga sidor när de söker sig tillsammans för att finna lycka och mening i en relation. Vänskap, kärle, giftermål och skilsmässa - "från begeistring till bristning" - får sin förklaring mot bakgrunden av den moderna västerlänska kulturen, där många män och kvinnor upplever en förbryllande omdefiniering av sociala och sexuella roller.
Julian Sleigh är verksam i Sydafrika som präst och rådgivare. Han är författare till Livskriser, en guide till självhjälp när livet är svårt, och till Tretton till nitton år, en bok för föräldrar till tonåringar. Också dessa böcker har utgivits av Nova Förlag.

Författare: Julian Sleigh
Förlag: Nova Förlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 185
Utgivningsår: 200