Vård i livet och döden | Bokhandeln Vidar

Hur vill vi dö? Vill vi dö över huvud taget?
Kanske inte, men det är oundvikligt eftersom vi lever. 
Vi skjuter eventuellt hela tanken ifrån oss eller så hoppas vi
att döden kommer medan vi sover lugnt i vår säng.

Det går inte alltid så. Många av oss tvingas kämpa i månade,
kanske år, mot sjukdomar som gör oss hjälplösa och
beroende av andra. Men det behöver inte leda till att
vi mister vår människovärdighet.

Föreningen vård i livet r.f. sköter människor nära döden.
I den här boken berättar vi hur vi bemöter de sjuka,
hur vi tar hand om de anhöriga, hur vi försöker hjälpa en
döende att leva värdigt ända fram till slutet. 

Boken förmedlar också patienters, anhörigas, vårdares och
läkares berättelse om hur de ser på vård i livets slutskede. 
Den är definitivt ett inlägg i eutanasidebatten ...

Red. Raili Hake
Förlag: Föreningen Vård i livet r.f.
Inbunden
190 sidor
Utg. 2019