Vård/terapi/medicin | Bokhandeln Vidar

Visa:
Kroniskt trötthetssyndrom

Föredrag för läkare, sjuksköterskor och terapeuter på Vidarkliniken hösten 1998. Kroniskt trötthetssyndrom är en av de nya stora sjukdomarna, som den…


35,00kr

Människans levnadslopp

Sjuårsperioderna och deras kriser samt något om
"den Antroposofiska skolningsvägen". Föredrag av psykiatern Dr. Rudolf Treichler, Järna 1978
Översättning och…


45,00kr

Nervositet och jagkraft


Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiska Bokförlaget
Utförande: Häfte
Antal sidor: 24
Utgivningsår: 1986…


50,00kr

Utbildning i kommunikation med stöd

Vad är kommunikation med stöd och hur gör man? Författare: Hilke Osika
Förlag: Siljans måsar
Utförande: klammerhäfte
Antal sidor: 83
Utgivningsår: 2017…


59,00kr

Handledarbok I

Handledarbok för arbete med barn med oacceptabla beteenden Illustrerad av Eva Bärbel Stensson. Enligt Iris Johansson leder beteendevetenskapen ibland fel, genom att…


60,00kr

Hälsans källor

De finns till för varje människa. Men för att vår egen hälsokälla ska flöda krävs det att vi ägnar eftertanke…


65,00kr

Sinnenas utveckling

och medias påverkan på människan
Föredrag av Dr. Peter Andersson (hållet i Göteborg) Peter Andersson har hållit många föredrag i detta ämne.…


65,00kr

Människan - den stora gåtan

Två föredrag om de tolv sinnena och de sju livsprocesserna. Sambandet mellan människan och världsalltet. De tolv sinnesområdena och de sju…


70,00kr

Om 7-årsperioderna i människans biografi

Att förstå vad det är som vill bli till och
vad som ligger som risk i varje given period
kan…


80,00kr

Livskriser

Som rådgivare har Sleigh hjälpt många människor att arbeta sig igenomen kris. Genom dessa erfaenheter har han utvecklat en tolvstegsprocess…


85,00kr

Den gamla människans kulturella uppgift


Michaela Glöckler Dr med, född 1945.
Hon arbetade som barnläkare och skolläkare
och vid en barnakut.
1988 blev hon ledare för…


90,00kr

Konstnärlig terapi

Författaren ger ger en kort men djup inblick i terapins grunder och ställer in den i vårt dagliga liv. Författare: Margarete…


90,00kr

Livet före födelsen

Det finns idag flera tecken som tyder på att det finns
ett liv före födelsen. Barn berättar ofta om sina…


90,00kr

Ensamhet

Ensamhet är ett utbrett problem i vår tid, inte bara bland äldre människor, utan också bland unga och medelålders. Adam…


95,00kr

Livet på jorden

Min bok är om området jag har levt i under jobbiga år…


95,00kr

Utan änglar går det inte

Konstterapeutiska erfarenheter ur arbetet inom sjukvården, det läkepedagogiska området och från kriminalvården Illustrationer i färg, huvudsakligen målningar i olika terapisammanhang inledningen…


100,00kr

Våra 12 sinnen

Aspekter på Rudolf Steiners sinneslära Kunskap om sinnena har blivit allt viktigare i en tid som i så hög grad
handlar…


100,00kr

Vänner och älskande

Den här boken ger en varsamt inkännande syn påde problem som har att göra med vänskap, intimitet och lojalitet i…


119,00kr

Sagor

Samtal med sagoexperter I folksagorna finns en skatt av urgammal visdom. Sagorna tilltalar såväl barn som vuxna. De kan berättas, gestaltas…


120,00kr

Änglar

I vår moderna civilisation har människan fjärmat sig allt mer från sin ängel. Men förbindelsen är inte helt bruten och…


127,20kr

Resultatsidor: