Vård/terapi/medicin | Bokhandeln Vidar

Visa:
Antroposofisk omvårdnad - Utvärtes behandlingar - Omslag och kom

Detta är en handbok för dem som har omslag och kompresser som sin arbetsuppgift. Den beskriver konkret tillvägagångssätt, vilken materiel…


230,00kr

Biografiarbete

Genom biografiarbetet utrustas man med en metod man kan använda för att ensam eller i gupp utforska sitt eget levnadslopp.…


150,00kr

Bröstcancer

Liv och existens Tre kvinnor och en forskare skriver om upplevelser och erfarenheter
Åse Frank, Anna Gran, Eva…


195,00kr

Den förstelnade blicken

Den förstelnade blicken
”Teve – frihet eller tvång. Barnets sunda utveckling.”
91 89178 37 8 
175,- Författare: Rainer Patzlaff
Förlag: Wrå Förlag
Utförande: spiralbundet A4 häfte
Antal…


175,00kr

Den gamla människans kulturella uppgift


Michaela Glöckler Dr med, född 1945.
Hon arbetade som barnläkare och skolläkare
och vid en barnakut.
1988 blev hon…


80,00kr

Den mänskliga organismens morfologi

Skiss till en goetheanistisk gestaltlära om människan Illustrationer av Annette Gack och Marit Budschigk Hur ter sig människan organism med alla sina…


320,00kr

Efter vargtimmen

Kan man tala om sorgens betydelse,
smärtans förmåga att visa på livets meningsfullhet?
När man står…


150,00kr

Ensamhet

Ensamhet är ett utbrett problem i vår tid, inte bara bland äldre människor, utan också bland unga och medelålders. Adam…


95,00kr

Handledarbok I

Handledarbok för arbete med barn med oacceptabla beteenden Illustrerad av Eva Bärbel Stensson. Enligt Iris Johansson leder beteendevetenskapen ibland fel, genom att…


69,00kr

Hälsans källor

De finns till för varje människa. Men för att vår egen hälsokälla ska flöda krävs det att vi ägnar eftertanke…


65,00kr

Intuitiv medisin (norska)

Rudolf Steiner använde begreppet "intuitiv medicin" när han berättade om hur den antroposofiska medicinen kan berika den klassiska skolmedicinen. Dr.…


500,00kr

Konstnärlig terapi

Författaren ger ger en kort men djup inblick i terapins grunder och ställer in den i vårt dagliga liv. Författare: Margarete…


113,00kr

Kroniskt trötthetssyndrom

Föredrag för läkare, sjuksköterskor och terapeuter på Vidarkliniken hösten 1998. Kroniskt trötthetssyndrom är en av de nya stora sjukdomarna, som den…


35,00kr

Livet före födelsen

Det finns idag flera tecken som tyder på att det finns
ett liv före födelsen. Barn berättar ofta om sina…


80,00kr

Livskriser

Som rådgivare har Sleigh hjälpt många människor att arbeta sig igenomen kris. Genom dessa erfaenheter har han utvecklat en tolvstegsprocess…


85,00kr

Ljudlära och logosverkan

- Kirofonetikens grunder Författare: Alfred Abur
Förlag: Tidsförlaget Mercur
Utförande: Häftad
Antal sidor: 311
Utgivningsår: 1997…


242,00kr

Läkeeurytmi

8 föredrag hållna i Dornach 12-18 april 1921
och Stuttgart 28 oktober 1922 Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Wrå förlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 161
Utg. år:…


180,00kr

Makt i mellanmänskliga relationer

Våra liv bestäms av relationer. Därför är maktfrågor ett ständigt aktuellt tema i umgänget mellan människor, privat såväl som i…


339,00kr

Människan - den stora gåtan

Två föredrag om de tolv sinnena och de sju livsprocesserna. Sambandet mellan människan och världsalltet. De tolv sinnesområdena och de sju…


70,00kr

Människans levnadslopp

Sjuårsperioderna och deras kriser samt något om
"den Antroposofiska skolningsvägen". Föredrag av psykiatern Dr. Rudolf Treichler, Järna 1978
Översättning och…


45,00kr

Resultatsidor: