Världshistorien i antroposofisk belysning | Bokhandeln Vidar

Nio föredrag, hållna i Dornach, 24 december 1923 till 1 januari 1924 under mötet för grundandet av Allmäna Antroposofiska Sällskapet

Ur innehållet:
Mänsklighetens själshistoria i samband med utvecklingen av minnet -/ Insikt i själshistorien gör världshistorien förståelig./ Nutida föreställning och minne, känsla och vilja samt deras motsvarigheter hos de förhistoriska orientaliska folken./ Utveckling av minnet./ Vägen in i det inre.
Medvetenhetsskikt och utvecklingsimpulser hos asiens gamal folk -/ Den gamla tidens upplevelse av världen./ Upplevelsen av jordens omgivning som det nedersta området av ett enhetligt världsallt med fyra plan./ Dagsmedvetande: drömmande vaka, som förvandlar intrycken av världen till imaginationer, upplevelser av elementarandar./ Sömn: dunkelt medvetande om den tredje hierarkins värld, nedstigande till den andra hierarkins värld. Den invigdes medvetande: utveckling i förväg av det nutida vakna medvetandet, att läsa och skriva, att erfara den andliga tomheten, moralitet, utjämning genom möte med den första hierarkins väsen. Den yttre historiens gång i grymma erövringskrig. den däri liggande impulen till vidareutveckling: unga folks möte med äldre folk för att med hjälp av deras dödskrafter erhålla ett klart medvetande. Annorlunda senare hos grekerna: deras överskott av dödskrafter i jämförelse med livskrafterna; det trojanska kriget såsom ett ångestkrig.
Den egyptisk-kaldeiska tidsålden. Gilgamesh och Eabani -/ Dubbelheten i det mänskliga jag-medvetandet under den tredje efteratlantiska tidsepoken: Det själslig-andliga sjunker ned i det fysisk-eteriska. Gilgamesh och Eabani. Samverkan mellan Gilgameshs "gamla" erövrarkraft och Eabanis "unga" klarseendekunskap, också t över döden. Gilgameshs medvetande om den världshistoriska övergången genom inre erfarenhet, inte genom tillhörighet till de asiatisk-kosmiska mysterierna. Odödlighetsproblemet. Medvetandet om samhörigheten mellan mänsklighetsutveckling och jordutveckling. Sista kvarlevan av de asiatisk-kosmiska mysterierna i Efesos; deras tillgång till den eteriska världen. Gilgameshs och Eabanis åtrförkroppsligande som lärjungar i de efesiska mysterierna; konsolidering av de tidigare andlig-själsliga upplevelserna till jordisk visdom. Utbildning av ett klart medvetnde om människans dubbla tillhörighet till den jordiska världen och den övre andliga världen.

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
Utförande: Inbunden
Antal sidor: 184
Utgivningsår: 1981