Växter som bilder i själsvärlden | Bokhandeln Vidar

Utkast till en fysionomisk-imaginativ kunskap om naturen

Ur innehållet: Tema och metod; Tulpan; Vitsippa och påsklilja; luktviol; Munkhätta; Fysionomiska metamorfoser; Nejlika; Vicker och vial; Blåklockor; Morfologisk och fysionomisk gestaltkunskap; Lejongap, fingerborgsblomma; kungsljus; Rosor; Solros; Bilder av sommar och bilder av höst; Jorden – en besjälad planet i kosmos. Intentionen med denna skrift och innehållet i den hänger samman med de aktuella frågorna om vår framtid. Under senare år har ju naturvetenskapen som grundläggande fundament för vår civilisation mist mycket av sin tidigare absoluta tillförlitlighet. Framför allt är det vårt förhållande till naturen som blir problematiskt, när vi ser vilka följder naturvetenskapen får. Många är ju numera på det klara med att mänskligheten genom sin vetenskap om naturen löper risk att förstöra naturen själv. I denna hotfulla situation kan man inte längre bara fråga: Hur långt har naturvetenskapen kommit i sitt utforskande av naturen? Man måste nu ställa den mycket mer grundläggande frågan: Kan naturvetenskapen överhuvudtaget göra naturen rättvisa med sina metoder?

Författare: Ernst-Michael Kranich
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 219
Utgivningsår: 2000