Växtlära | Bokhandeln Vidar

Under många år har Gerbert Grohmanns böcker varit en inspirationskälla för lärare som med hjälp av botaniken försökt slå en bro mellan barndom och ungdom. Länge har de använts i waldorfskolor runt om i världen. Som få andra förmådde Gerbert Grohmann förena barndomens nyfikna sinne och fantasirika bilder med vetenskapens stränghet och strikta trohet till vad som iakttas med sinnena. Med denna utmärkta översättning blir det nu möjligt att på svenska kunna inspireras av Gerbert Grohmanns beskrivningar av växternas fascinerande värld. En inspiration som känns väsentlig inte bara för lärare utan för alla som vill stärka banden mellan exakt fantasi och levande vetenskap.

Författare: Gerbert Grohmann
Förlag: Telleby Bokförlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 195
Utgivningsår: 2002